نشست ماهانه اداره مجمع سرمربیان این سپاه در آذر ماه برگزار شد این نشست که با حضور استادیار محترم جناب حجت الاسلام ابراهیمی وجناب سرهنگ برنا وبا حضورسرمربیان وفرماندهان محترم حوزه های مقاومت برگزار شد.