نشست مجمع سرمربیان با حضور تمامی اعضا ودرحضور فرمانده محترم سپاه جناب سرهنگ برنا برگزار شد در این نشست استادیار محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی با تاکید بر اهمیت حضور علما ونخبگان دربین آحاد مرد علی الخصوص متربیان محترم ، این امر را ضروری دانستند تاکید نمودند که ازاین ظرفیت بسیج باید بنحو احسن استفاده کنند