نشست مجمع سرمربیان باحضور استاد شجره طیبه صالحین حضرت حجت الاسلام سلامتی