دیدار مسئولان نقده از کارگاه تولیدی لیوان یکبار مصرف و پرورش قارچ روستای میرآباد