حلقه سرمربیان این سپاه باحضور استادیار محترم جناب حجت الاسلام دکتر حیدری زاد وباحضور فرمانده محترم سپاه جناب سرهنگ اکبری وتمامی سرمربیان محترم در محل حوزه علمیه امام صادق (ع) برگزار شد دراین جلسه استادیار محترم با بیان جایگاه تعلیم وتربیت در اسلام بیان کردند که قشرآسیب پذیر جامعه نوجوانان وجوانان هسنند که باید با مشارکت تمامی سرمربیان وارکان شجره طیبه صالحین براین موضوع برنامه ریزی شود۲۰۱۷۱۰۱۴_۱۹۱۵۰۳۲۰۱۷۱۰۱۴_۱۹۱۴۴۱۲۰۱۷۱۰۱۴_۱۹۱۵۰۶