احکام-آرایش-765x510پرسش: 

آیا در ماه محرم اعمالی مثل بندانداختن و رنگ کردن موها و آرایش زن اشکالی دارد؟

پاسخ:

اگر توأم با معصیت و یا هتک حرمت ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) نباشد، اشکال ندارد؛

ولی سزاوار است که مسلمانان غیرتمند، سعی کنند در این مدت که ایام عزا هست از این کارها اجتناب کنند .

چرا که امام صادق(ع) می‏ فرماید: خداوند شیعیان ما را رحمت کند که در شادی ما شاد و در ایام حزن ما محزون هستند و مسلم است که ایام محرم، ایام حزن پیشوایان دینی ما است.