🕋 طرح| رهبرانقلاب، در #پیام_حج۹۶

⚠️ هم «اشدّاء علی الکفّار» را از ياد برديم و هم «رحماء بينهم»