⬅️ با «تقویت ارتباط با خدا» بر محیط خود اثر بگذارید نه با «سیاسی‌کاری»

⬅️ امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید

⬅️ تاریخ معاصر را بخوانید

⬅️ کار فرهنگی را گسترش بدهید

⬅️ نظام سلطه را تحلیل کنید

⬅️ با مشکلات بسازید

⬅️ به هیچ کس ظلم نکنید

⬅️ پرچم گفتمان عدالت‌خواهی را بالا نگهدارید

⬅️ زودرنجی ممنوع!

⬅️ با معنویات بنیه‌ی دینی و انقلابی خود را قوی کنید

⬅️ بت‌های علوم انسانی را پرستش نکنید

⬅️ با هم دوست و رفیق باشید