🔸شاید شما جز آن دسته والدینی باشید که از گشت و گذار تلگرامی فرزند نوجوانتان به ستوه آمده باشید. البته همه درک می کنند که برای یک نوجوان خیلی مهم است با بقیه دوستانش دائما در تماس بوده و با آنها نزدیک باشد، اما این حقیقت را نادیده نگیرید که تا وقتی نوجوان‌ها به 18 سالگی نرسیده اند، مسئولیت مستقیم زندگی‌شان با شماست و احتمالاً او هم مثل بیشتر نوجوانان دیگر نمی‌تواند همیشه بهترین تصمیم را بگیرد👇
🔹 با نوجوانتان یک گفتگوی جدی ترتیب دهید و در مورد آداب پیام دادن، میزان آن، محتوای مطالب ارسالی و غیره… صحبت کرده و حد و مرزهای روشنی را مشخص کنید.
🔹 لیستی از اشتباهات و خطاها که از طریق فضای تلگرام انجام می‌شود را مشخص کنید و با نوجوانتان مرور کنید. 
🔹 برای نوجوانتان مشخص کنید که در هر ماه چه میزان مجاز است تا از تلفن همراه و اینترنت استفاده کند.
🔹 اگر در طی یک ماه ملاحظه کردید که هزینه قبض تلفن همراه و مصرف اینترنت فرزندتان بیش از حد معمول شده است، حتماً علت آن را بررسی کنید.
🔹 رفتارهای اجتماعی مثبت نوجوانان، ارتباطات حضوری مفید آنان با هم، فعالیت‌های دسته جمعی، استفاده بهینه از تلفن همراه و… را تقویت کنید تا از شدت رفتارهای منفی آن‌ها کاسته شود.